Geogebra

HUSK at dere må

 • ha med forklaring på hvilke verktøy/kommando dere har brukt
 • ha med svaret som tekst, ikke bare vise det på grafen.
 • skrive ut bildet av grafen, ikke som skjermdump (prt scr)
  • Zoom inn på grafen så det tydelig kan avleses hva punktene viser.
 • ha navn og verdi på punkter
 • ha navn og verdi på hjelpelinjer
 • ha navn og verdi på grafen (Trekke funksjonsuttrykket ut i grafikkfeltet)
 • ha navn på x og y aksen
 • levere dette som en word fil, dere skriver ut

Eksamens oppgave

I denne eksamens oppgaven fra gyldendal er det både selve oppgaven og løsningsforslag.
Den er gjort i geogebra 5 men løsningsmetoden/verktøy/komandoer er de samme, bare utseendet som er annerledes.

pdfBruk av GeoGebra i eksamen.pdf4.18 MB

Bruk kikora for å trene mer på geogebra.
Når du har logget på velg "Geogebra 8-10"

Hvis du mangler geogebra 6 på Pcen, kan du bruke online versjonen.
https://www.geogebra.org/classic

Lær å bruke geogebra på 15 minutter med praktiske oppgaver

Geometri kurs
 • Geometri I Linjer, trekanter, rektangler og kvadrater
 • Geometri II Polygoner, spesiell trekanter, vinklere, areal og perimeter
Funksjoner og grafer kurs
Computer Algebra System (CAS) kurs
 • CAS I Simple calculations, algebraic terms, solving equations
 • CAS II Inequalities, factorization, substituting, assigning values
 • CAS III Radians and degrees, logarithms, more CAS hints