Laget av elever i valgfaget «Medier og informasjon»
 

Marita (Rektor) og Jostein (Avdelingsleder på 8. trinn)

Elevrådet

Preben (Avdelingsleder på 9. trinn)

Møyfrid (Avdelingsleder 10. trinn)

Kari (Rådgiver)

Lene (Helsesykepleier)

Jan (Kontaktlærer og IKT-veileder)

Ingvild (Kontaktlærer og Bibliotekar)

Monika (Kontaktlærer)

Gjermund Springgard (Kontaktlærer)

Anine (Kontaktlærer)

Kristine (Kontaktlærer)

Tine og Anita (Kontaktlærere)


Paula (Spansk)

Cecilie (Fransk)

Karl-Petter (Kroppsøvingslærer)

Friminutt 1

Friminutt 2

Internett

Mobiltelefon

Volleyball dagen

Teltturer