• ha med forklaring på hvilke verktøy/kommando dere har brukt
  • ha med svaret som tekst, ikke bare vise det på grafen.
  • skrive ut bildet av grafen, ikke som skjermdump (prt scr)
    • Zoom inn på grafen så det tydelig kan avleses hva punktene viser.
  • ha navn og verdi på punkter
  • ha navn og verdi på hjelpelinjer
  • ha navn og verdi på grafen (Trekke funksjonsuttrykket ut i grafikkfeltet)
  • ha navn på x og y aksen
  • levere dette som en word fil, dere skriver ut

Eksamens oppgave

I denne eksamens oppgaven fra gyldendal er det både selve oppgaven og løsningsforslag.
Den er gjort i geogebra 5 men løsningsmetoden/verktøy/komandoer er de samme, bare utseendet som er annerledes.

pdfBruk av GeoGebra i eksamen.pdf4.18 MB

Bruk kikora for å trene mer på geogebra.
Når du har logget på velg "Geogebra 8-10"

Hvis du mangler geogebra 6 på Pcen, kan du bruke online versjonen.
https://www.geogebra.org/classic