• Læringsportalen

 • 1

zokratesLogo1001
(Ukeplaner, innleveringer, prøver og evt. vurdering)

ELEV/LÆRER eller FORESATT

visma elev
(Fravær, anmerkning, karakter, halvårsvurdering)

LÆRER

Alle foresatte på alle trinn må hver år gå inn og sjekke om låneavtalen for datautstyr og alle samtykker er svart på! 

 1. Gå til Visma Flyt
 2. Logg på med ID-porten som foresatt.
 3. Trykk på den blå knappen (Samtykke) på ditt barn. (Hvis du ikke finner denne, finnes også samtykke som en fane når du åpner ditt barn.
  samtykke1

 4. Klikk på det lille blå ikon (i) for å lese samtykket
  samtykke3

 5. Velg rediger og JA/NEI (hvis du ikke ser rediger, er det høyst sannsynlig fordi du ikke har lest samtykket)
  samtykke4

Infoskjerm

scftpy8mme6th6svf0oe 400x400På skolen har vi 2 infoskjermer, de forteller om hva som skjer på skolen.
Stokke U og Stokke U info
(kl. 17-20 vises utleie informasjon på Stokke U info)

APP delingskode: stokkeu og stokkeuinfo
AppleAppStore en

last ned google play

Apper til mobil og nettbrett

Microsoft Office (Word, excel, powerpoint og pdf)
AppleAppStore en

last ned google play

Microsoft Teams
AppleAppStore en

last ned google play

Microsoft Math Solver
AppleAppStore en

last ned google play

download